* 1968 ... 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Dizajn a typografia/Design & Typography

www.typo.cz
Česká a světová typografie na internetu/Czech and World Typography on the Internet

www.font.cz
Pravidelne aktualizované typo správy/Regularly Updated Typo-news

www.grafika.sk
Komplexný webový portál o 2D, 3D grafike, fotení, webdizajne.../Complex Webportal about the 2D, 3D Graphics, Photograpfy, Webdesign...

www.sdc.sk
Slovenské centrum designu/Slovak Design Center

www.icograda.org
Medzinárodná rada združení grafického dizajnu ICOGRADA/International Council of Graphic Design Associations


Písmolejárne/Type Foundries

www.stormtype.com
Písma od českého grafika a typografa Františka Štorma/Types from Czech Graphic and Typograph Frantisek Storm

www.typotheque.com
Písmolejáreň a grafické štúdio Petra Biľaka a Johanny Biľakovej/Typyfoundry and Design Studio of Peter Bilak and Johanna Bilak


Blogy o dizajne/Design Blogs

http://malydizajnblog.sk
Príjemný blog spravovaný slovenskou grafickou dizajnérkou Evou Kašákovou/Nice Blog powered by Slovak Graphic Designer Eva Kasakova
___

design šomšák©2009/2016, cms&code macmike©2009/2016