* 1968 ... 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Portrét


Svetozár Šomšák
* 1968

Od roku 1998 pracujem ako grafický dizajnér na voľnej nohe. Špecializujem sa na oblasť grafického dizajnu a typografie./Since 1998 I have been working as a freelance graphic designer specializing in Graphic Design and Typography. 

/1993
ukončená Technická univerzita v Košiciach, odbor Dizajn užitkových štruktúr
Graduation from the Technical University in Košice, Specialization in Design of Utility Structures

/1993 – 1998
roky strávené hľadaním, padaním, skladaním
The Years of Searching, Falling and Composing

/2005
víťazný návrh vo verejnej súťaži o logo „naj-biopotravina roka“
Victory in the Competition of Public Tenders for the Logo ”The Best Bioproduct of the Year“

/2008
víťazný návrh vo verejnej súťaži o logo Košického samosprávneho kraja
Victory in the Competition of Public Tenders for The Logo of the Kosice Self-Governing Region

/2009
publikovaný rozhovor v časopise Designum 6/2009
Published Interview in Magazine Designum 6/2009


design šomšák©2009/2016, cms&code macmike©2009/2016