* 1968 ... 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
august 2012Redizajn obchodnej spoločnosti. The Commercial Company Redesgn.
>> viac info/more info 


júl 2012MazalTov festival židovskej kultúry. The Jewish Culture Festival.
>> viac info/more infomáj 2012
50 rokov mestskej časti Košice-Západ. 50th anniversary of city borough. 
>> viac info/more infomarec 2012
Identita česko-slovenského sympózia o teórii grafov.
The CS Symposium on Graph Theory identity.
>> viac info/more info


december 2011
Budúcnosť patrí malým scénam. Small stages are the future.
>> viac info/more info


november 2011Logotyp obchodu so sypanými čajmi. The teashop visual identity.
>> viac info/more info


september 2011

wernisaz
Logotyp hudobného zoskupenia prezentujúceho sa autorskou tvorbou.
 The music group identity. 
>>viac info/more info
 
 
 
jún 2011

ilgusto
 
Internetový obchod s talianskymi potravinami.
An Italian Groceries E-shop.
>> viac info/more info
 
 
 
máj 2011

cf_vs_2010
 
Ročná správa Karpatskej nadácie 2010
Annual Report for the Carpathian Foundation 2010
>> viac info/more info
 
 
 
apríl 20111

michalovce_logo
 
Logotyp mesta Michalovce do verejnej súťaže
The City Michalovce Logotype for the Competition of Public Tenders
>> viac info/more info
 
 
marec 2011

schott
 
Stavebná spoločnosť v novom vizuále
The Building Company with new Corporate Style
>> viac info/more info
 
 
január 2011

innocent
 
Innocent – grafický návrh internetového obchodu
E-shop Graphic Design
>> viac info/more info
 
 
december 2011

terra_incognita_vizual
 
Terra Incognita – Identita programu Košického samosprávneho kraja
Programme Kosice Region Identity
>> viac info/more info
 
 
november 2011

vandrovka_vizual
 
Logotyp pre projekt darcovského turistického pochodu
Logotype of Fundraising Walk Project for Hikers
>> viac info/more info
 

september 2011

u_max_vizual
 
Rebranding obchodu s náradím
The Tools Shop Rebranding
>>viac info/more info

 
máj 2010

 
infografika

Infografika na environmentálnu tému – séria ilustrácií
Infographics on the Environmental Topic–Set of Illustrations
>>viac info/more info16. 4. 2010

ornare

Niečo z mojej aktuálnej voľnej tvorby – Pocta ornamentu
Something from my Actual Free Work–Homage Ornament
>> viac info/more info
 

7. 2. 2010

ais_2 logo
Redizajn portálu a identity AiS2 – Akademického informačného systému
Redesign of Academic Information System Portal and Identity
>> viac info/more info


7. 12. 2009

greenpeace_infolisty

Grafika nových infolistov Greenpeace so sériou piktogramov
A Layout of Greenpeace Newsletters with the Set of Pictograms
>> viac info/more info


31. 10. 2009

Knowbridge_logo

Identita k projektu Knowbridge – téma obnoviteľných zdrojov energie
Identity for the Knowbridge project–Renewable Energy Sources Cluster
>> viac info/more info


6. 9. 2009

neseparujte_sa_separujte_s_nami

Projekt Neseparujte sa! Separijte s nami – kampaňové letáky
Projekt Don`t Separate! Separate with Us–Campaign Leaflets
>> viac info/more info


21. 5. 2009

Repejovska_hrudka

Nový bioprodukt Repejovská hrudka na pultoch predajní
New Cheese Bioproduct from Repejov in Distribution
>> viac info/more info


15. 3. 2009

ksk_dm_pohare

Dokončený Dizajn manuál k novému logu Košického samosprávneho kraja
Completed Design Manual for the New Logotype of Košice Region


8. 3. 2009

logo_ksk_male

Víťazstvo v súťaži o logo Košického samosprávneho kraja
Victory in the Competition of Public Tenders for the Logotype of Kosice Self-Governing Region
>> viac info/more info 
design šomšák©2009/2016, cms&code macmike©2009/2016